face-value

Teamcoaching

Je werkt al jaren met elkaar samen, en je weet hoe belangrijk het is de onderlinge sfeer vast te houden. Wat is je gezamenlijk doel, wat heb je van wie nodig en hoe kun je elkaar versterken om tot een goed resultaat te komen. Het is van vitaal belang als team gemotiveerd aan de slag te gaan. Iedereen heeft de goede intentie, maar dit wordt niet altijd goed uitgelegd. Iedereen is anders. Begrip van hoe iemand anders functioneert en wat er nodig is om als team gemotiveerd aan het werk te blijven is van cruciaal belang voor een goede samenwerking. Face-value helpt je de verschillende capaciteiten in kaart te brengen, doelen vast te stellen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

Team building

Face-value neemt je mee in de intrigerende wereld van de non-verbale communicatie. Met beeldmateriaal leer je over micro-signalen in het gezicht en de betekenis ervan in de samenwerking. Je leert over de interactiestijlen van je collega’s en van jezelf en leert met oefeningen elkaar vanuit de non-verbale communicatie beter te begrijpen.

Een leuke dag waar theorie en praktijk elkaar afwisselen en het team op een positieve manier in beweging wordt gebracht.

Team Navigator®

De Team Navigator® is een geavanceerd nieuw instrument, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over interactie tussen personen. De Team Navigator® maakt zichtbaar en herkenbaar hoe de interactie op een onbewust niveau verloopt. Ook geeft het, op een dieper niveau dan bestaande methodieken, grip op het teamproces en op de manier waarop resultaten kunnen worden behaald. Het biedt een menselijke kansen- en risicoanalyse met praktische tools om de teamprestatie te optimaliseren.
Ontdek hieronder meer over deze effectieve aanpak.

Team Navigator® in detail

Je werkt al jaren met elkaar samen en je weet hoe belangrijk het is om de onderlinge sfeer vast te houden. Kleine (non-)verbale signalen kunnen een heleboel teweeg brengen. Een glimlach terwijl dat niet klopt met wat iemand zegt, de armen vijandig over elkaar, afdwalen tijdens een gesprek… Om een topprestatie te leveren is efficiënt en gemotiveerd samenwerken als team van vitaal belang. Iedereen heeft de goede intentie, maar dit wordt niet altijd goed geïnterpreteerd. Elk teamlid is anders en kijkt door een eigen filter naar de wereld om zich heen. Begrijpen dat collega’s anders in elkaar zitten en daar slim mee omgaan is cruciaal voor een effectieve samenwerking. face-value helpt de verschillende capaciteiten in kaart te brengen, doelen vast te stellen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Je kunt de Team Navigator® inzetten voor projectteams waarin effectieve samenwerking belangrijk is voor het resultaat, managementteams en andere ‘vaste’ teams die hun resultaten en samenwerking willen verbeteren, teams die hun invloed willen vergroten en preciezer willen opereren in interactie met anderen en ook voor sport teams die topsport beoefenen of de ambitie hebben dit te doen. Daarbij kijken we: wat is het gezamenlijke doel, wat heeft iedereen van elkaar nodig en hoe kun je elkaar versterken om tot een goed resultaat te komen?

Werkwijze

We beginnen met een intakegesprek waar we een beeld krijgen van de context waarin het team moet opereren, de achtergrond van de teamleden en de resultaten die het wil behalen. Als er al voldoende informatie is over de context, kan het zijn dat een apart gesprek niet nodig is.

De Team Navigator® begint met theorie: eerst krijgt het team een presentatie met video voorbeelden van de manier waarop non-verbale strategie werkt. Vervolgens worden (afzonderlijk) korte individuele video intakes opgenomen (deze worden na de analyse van face-value gewist en worden uitsluitend voor dit doel gebruikt). Op basis hiervan wordt een persoonlijke analyse per deelnemer en een teamanalyse gemaakt. Alle strategietypen en interactiepatronen binnen het team worden in kaart gebracht, gelinkt aan de context waarin het team werkt en de beoogde resultaten.

Tijdens een teambijeenkomst worden de uitkomsten van de analyse gepresenteerd en verklaard. Tevens krijgt het team advies over het benutten van het potentieel en verbetering in de samenwerking Elk teamlid krijgt individueel advies over de manier waarop hij of zij optimaal kan functioneren in het team.  

Resultaten

Je krijgt duidelijk inzicht op een dieper niveau in de onderlinge communicatie binnen een team en de bijbehorende mogelijkheden en risico’s. Hiermee kun je gericht sturen op verbetering:

  • De impact van team(leden) op anderen buiten het team wordt in kaart gebracht.
  • Teamleden begrijpen elkaar beter en werken gemakkelijker samen. De motivatie groeit.
  • Verbeterpunten krijgen een actieve aanpak.
  • Het team werkt met een gerichte regievoering van het teamproces.
  • Teamanalyse en aanpak worden gekoppeld aan context en teamdoelen.

Geen vragenlijsten nodig

Met de Team Navigator® wordt duidelijk welke (impliciete) kansen en risico’s er zijn voor een team, zowel intern als extern. Voor de individuen binnen het team levert dit ook inzicht in interactieve situaties buiten het team. De analyse gebeurt op basis van de non-verbale communicatie van de teamleden; vragenlijsten invullen is niet nodig.

Gaat jouw team voor de top?

Facevalue
Annemieke Meurs
Sbn Doormanlaan 35
2243 AK Wassenaar

telefoon: 06 - 21 86 71 43
e-mail: annemieke.meurs@insa-consultancy.eu
Belt u gerust voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

LinkedIn
Facebook
xxx